Kontakt

BANÍCKY EXPRES - Východzia stanica vlaku

Železničná stanica Kremnica | Československej armády, 967 01 Kremnica-Železničná stanica

 

Železničná stanica Banská Štiavnica | 969 01 Banská Štiavnica

 

EXPRES 34 TUNELOV - Východzia stanica vlaku

Železničná stanica Banská Bystrica | 29. augusta, 974 01 Banská Bystrica

 

Zákaznícky servis

 

  +421 948 908 573

 

Partneri projektu

Kúpou cestovných lístkov na zážitkové vlaky aktívne podporujete a pomáhate záchrane, ochrane a zveľaďovaniu prírodného, kultúrneho a historického dedičstva Banskobystrického kraja v súlade s nosnými produktovými líniami Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Ďakujeme!